Jakość Powietrza Karpacz

Tutaj znajdziesz informacje na temat jakości powietrza w czasie rzeczywistym w Karpaczu. Prezentujemy obecne wartości stężenia pyłów PM2,5, PM10 oraz gazów NO2, SO2, które mogą wpływać na nasze zdrowie. Oprócz aktualnych stężeń, raport zawiera również prognozy zanieczyszczenia dla Karpacza oraz dane historyczne, które pozwalają na analizę zmian w czasie. Raporty są aktualizowane na bieżąco, co pozwala nam na śledzenie bieżącego stanu powietrza i podejmowanie odpowiednich działań w celu ochrony zdrowia. Zachęcamy do zapoznania się z naszym interaktywnym raportem poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje i podejść do tematu świadomie.


Stan Jakości Powietrza w Karpaczu dzisiaj

Stan powietrza w Karpaczu dzisiaj jest dobry. Dane w czasie rzeczywistym wskazują na niski poziom ozonu i dwutlenku siarki, co sprzyja ochronie zdrowia mieszkańców oraz środowiska.

Smog Karpacz (12.04.2024) - zalecenia

Aktualnie w Karpaczu poziom zanieczyszczenia powietrza jest niski. Zachęcamy do otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń. To dobry czas, by przenieść pracę czy naukę na zewnątrz, jeśli to możliwe. Korzystaj z dobrego powietrza.